Fäbodarnas kulturmiljö

 

     
   

 

 


Interiör från eldhus vid Hedbodarna, långfäbodställe i Älvdalens socken. Foto: Maria Björkroth

Eldhus med mjölkbod. Ärteråsens fäbodar,
Ore socken. Foto: Märtha Ohlson


Rödkullor vid Ärteråsens fäbodar, Ore socken. Foto: Märta Ohlson


Fjällko vid Nysjöns fäbodar i Svärdsjö socken. Lägg märke till gran- och enbuskarna som har tuktats av getter. Foto: Lennart Bratt