Sjörisbergets Fäbod

 

Fjällsåsgårdens utformning och idéer har sitt ursprung från den gamla fäbodmiljön i Dalarna.

     

Dalarnas fäbodar värdefull natur- och kulturmiljö

 

  

Utsikt från Sjörisberget


Södra Fenningsberget Lima socken i början av seklet. Hässjön och Lyberget i bakgrunden. Foto: Oskar Bladin


Den getsäkra fägatan vid Bosselbergs fäbodar, Älvdalens socken. Foto: L.A Persson