Bevara fäbodmiljön

 

     
 

 


Interiör från eldhus vid Hedbodarna, långfäbodställe i Älvdalens socken.
Foto: Maria Björkroth


Eldhus med mjölkbod. Ärteråsens fäbodar,
Ore socken. Foto: Märtha Ohlson


Rödkullor vid Ärteråsens fäbodar, Ore socken. Foto: Märta Ohlson


Fjällko vid Nysjöns fäbodar i Svärdsjö socken. Lägg märke till gran- och enbuskarna som har tuktats av getter. Foto: Lennart Bratt


Brindbergs fäbodar, Älvdalens socken.
Foto: Stig-Åke Svensson


På väg till Prästbodarna, Rättviks socken.
Foto: Lennart Bratt


Fäbodarnas läge valdes med omsorg. I en solbelyst sluttning nära Evertsberg i Älvdalens socken ligger Sovaldbergs fäbodar.
Foto: Lennart Bratt